IV. Діяльнісна змістова лінія

IV. Діяльнісна змістова лінія
Предыдущая6789101112131415161718192021Следующая

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
1. Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року) Організація робочого місця. Організація навчальної діяльності. Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу 2. Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року) Робота з підручником. Користування додатковими навчальними посібниками. Спілкування у процесі навчання 3. Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року) Виконання мисленнєвих операцій. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях 4. Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року) Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт. Оцінювання результатів навчання Учень/учениця: своєчасно готується до уроку; тримає в порядку своє робоче місце та навчальне приладдя; визначає під керівництвом учителя мету навчання; дотримується режиму навчальної діяльності; працює швидко і зосереджено; приступає до виконання самостійної роботи після її обдумування; раціонально розподіляє час для виконання певної роботи; цінує час – власний та інших людей; виконує всі настанови вчителя; слухає і коментує відповіді однокласників; взаємодіє з іншими учасниками навчальної діяльності (у парі, малій групі) Учень/учениця: орієнтується в методичному апараті підручника (розуміє значення всіх символів, кольорових шрифтових позначень); швидко знаходить потрібний матеріал; працює з навчальними посібниками, роздатковим матеріалом; користується довідниковою літературою (навчальними словниками, довідниками тощо); шукає нову інформацію в різних джерелах; розповідає чітко, послідовно; міркує взаємопов’язаними судженнями в ході монологічного повідомлення; відтворює інформацію з елементами логічної обробки матеріалу (виділення основної думки, встановлення зв’язку між відомим і невідомим матеріалом тощо); спілкується належним чином під час виконання групових і колективних завдань Учень/учениця: визначає головне; самостійно робить висновок із пояснення вчителя; користується порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей; класифікує і групує вивчений матеріал; знаходить і пояснює причиново-наслідкові зв’язки; користується прийомами осмисленого запам’ятовування (план, опорні слова); висловлює аргументовані критичні судження; доводить правильність певного судження та власної думки; виконує творчі завдання; застосовує мисленнєві операції,мовні знання і мовленнєві вміння в життєвих ситуаціях для розв’язання важливих проблем Учень/учениця: використовує засвоєні способи перевірки орфограм; знаходить і виправляє граматичні та стилістичні помилки; контролює послідовність виконання роботиза самостійно складеним планом; здійснює взаємоперевірку; оцінює усні відповіді, письмові роботи – власні та однокласників; висловлює оцінні судження


8693554793780129.html
8693630409962760.html

8693554793780129.html
8693630409962760.html
    PR.RU™