ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

1. Загальна будова нейрона і класифікація.

2. Характеристика дендритів і аксонів.

3. Характеристика мієлінових і немієлінових нервових волокон.

4. Класифікація і будова макро- і мікроглії.

5. Будова нерва. Кровообіг та іннервація нервів.

6. Гістогенез нервової тканини.

7. Загальна характеристика синапсів та передачі нервових імпульсів.

8. Характеристика нервових стовбурів.

9. Сучасні уявлення про хімічні синапси.

10. Характеристика електричних синапсів.

11. Будова нервово-м’язових синапсів.

12. Будова нервових волокон периферичних нервів.

13. Природа нейрофіламентів та тигроїду.

14. Характеристика нейромедіаторів ЦНС та ПНС.

15. Природа нервового імпульсу.

16. Механізм мієлінізації нервових волокон та її значення для організму.

17. Класифікація нервових закінчень.

18. Характеристика дотикових тілець Меркеля.

19. Будова аферентних вільних та невільних нервових закінчень.

20. Приведіть класифікацію нервових закінчень за Лаврентєвим (приклади).

21. Будова та модальність тілець Мейснера.

22. Чим представлені рецептори?

23. Будова та модальність тілець Руфіні.

24. Характерситика та функції тілець Фатера-Пачні.

25. Що таке нервово-м’язові веретена?

26. Характеристика інтрафузальних м’язових волокон.

27. Характеристика тілець Гольджі-Мацоні.

28. Загальна характеристика будови інкапсульованих нервових закінчень (приклади).

29. Охарактеризуйте колби Краузе та генітальні тільця (будова, функції та розповсюдження в організмі).

30. Характеристика міжнейрональних нервових закінчень.

31. Розвиток спинного мозку в ембріогенезі.

32. Порівняльна анатомія спинного мозку.

33. Характеристика сірої речовини (стовпи, роги).

34. Характеристика білої речовини.

35. Характеристика та класифікація мотонейронів.

36. Характеристика вставних клітин спинного мозку.

37. Характеристика клітин Реншоу.

38. Характеристика вегетативних нейронів.

39. Будова та функції ядра Онуфровича.

40. Будова та функції ядра інтермедіалатераліс та інтермедіамедіаліс.

41. Характеристика нейроглії спинного мозку.

42. Характеристика платівок Рекседа (стисло платівки I – Х).

43. Загальна характеристика провідних шляхів спинного мозку.

44. Будова спинальних гангліїв.

45. Характеристика псевдоуніполярних нейронів спинального ганглію.

46. Будова оболонок спинного мозку.

47. Будова нервової трубки на різних стадіях ембріогенезу.

48. Охарактеризуйте матричний шар нервової трубки.

49. Матричні клітини та їх доля в ембріогенезі.

50. Будова нейробластів та їх нащадки.

51. Будова гліобластів та їх нащадки.52. Як утворюється епендимний шар, що вистиляє шлуночки мозку?

53. Зміни у будові спинного мозку при старінні.

54. Охарактеризуйте шлуночки головного мозку.

55. Хімічний склад ліквора.

56. Про що свідчить підвищення цитозу у лікворі?

57. Про що свідчить білковий коефіцієнт Кафки?

58. Охарактеризуйте циркуляцію ліквора.

59. Будова твердої мозкової оболонки.

60. Будова м'якої мозкової оболонки.

61. Будова паутинної мозкової оболонки.

18. Розвиток головного мозку в ембріогенезі.

62. Загальна будова довгастого мозку.

63. Охарактеризуйте ядра довгастого мозку.

64. Будова пірамід та їхня природа.

65. Характеристика олив.

66. Локалізація ядер шва та їх природа.

67. Характеристика вегетативних центрів довгастого мозку.

68. Особливості гістологічної будови моста.

69. Охарактеризуйте ядра моста.

70. Будова основної частини моста.

71. Будова покришки моста.

72. Загальна будова середнього мозку.

73. Що таке ніжки мозку?

74. Дайте характеристику червоному ядру.

75. Чому має ядро середнього мозку має назву чорна субстанція? ЇЇ функції та будова.

76. Характеристика чотиригорбикова тіла.

77. Загальна будова мозочка. Функції та зв’язки мозочка.

78. Що таке клубочки мозочка?

79. Охарактеризуйте молекулярний шар кори мозочка.

80. Охарактеризуйте гангліонарний шар кори мозочка.

81. Охарактеризуйте зернистий шар кори мозочка.

82. Характеристика ліаноподібних волокон мозочка.

83. Характеристика мохоподібних волокон мозочка.

84. Функції та будова мозкового тіла мозочка.

85. Загальна будова проміжного мозку.

86. Загальна будова таламуса та його функції.

87. Характеристика ядер таламуса.

88. Характеристика колінчастого тіла таламус.

89. Загальна будова гіпоталамуса.

90. Участь гіпоталамуса в вегетативних реакціях організму.

91. Загальна будова епіфіза.

92. Класифікація та характеристика клітин епіфіза.

93. Будова епіфіза у віці.

94. Загальна характеристика кори великих півкуль.

95. Поняття про колонки (модулі) та їх функції.

96. Особливості клітинного складу різних шарів кори головного мозку.97. Будова клітин Беца та їх функція.

98. Будова клітин Мейнерта та їх функція.

99. Головні відмінності між симпатичним та парасимпатичним відділами.

100. Характеристика симпатичного відділу.

101. Характеристика парасимпатичного відділу.

102. Загальний план будови вегетативних гангліїв.

103. Ембріогенез вегетативної нервової системи.

104. Що таке паравертебральні, превертебральні та термінальні ганглії?


8697869706548762.html
8697898862437008.html

8697869706548762.html
8697898862437008.html
    PR.RU™